Osídlení planet

Důležitým prvkem hry je osídlení planet. Provádí se skrze menu mapa galaxie.

Zaprvé je vhodné naučit se ovládání galaktické mapy, kde pochytíte polovinu všeho umu, který k osídlení potřebujete.

Vhodné typy map pro osídlení jsou:

  • Hvězdné systémy – zobrazuje mapu galaxie podle barvy hvězd
  • Neosídlené systémy - zobrazuje mapu galaxie podle počtu neosídlených planet ve hvězdných systémech

Osídlení z mapy

Pokud chcete osídlit planetu a máte povolení systému, můžete tak učinit tím, že kliknete na mapě do oblasti, kde jsou nějaké neobydlené či opuštěné planety. Zobrazí se Vám seznam planet v okolí místa, kam jste klikli. V seznamu, který se objevil, si zvolte planetu, která vám vyhovuje a není nikým obydlena. Pokračujte tlačítkem osídlit, zvolte název planety, potvrďte název, který jste zadali a od této chvíle je planeta Vaše. Ihned po osídlení se planeta stává Vaším majetkem a pokud se přesunete do sekce Planety, zobrazí se i tam.

Vhodné planety

Při výběru planet nezapomínejte, co s planetou budete chtít podniknout. Pro různé záměry jsou vhodné různé planety a spokojenost nemusí být tím nejlepším měřítkem kvality. Pokud ovšem hledáte planetu kvůli spokojenosti, jejíž maximální míra může být 126%, musíte vzít v potaz vhodnost hvězdného systému pro každou rasu zvlášť. Není moc pravděpodobné, že najdete planetu, kterou chcete hned na první pokus, proto je nejlepší, když prohledáte větší kus mapy a vytipujete si několik planet, ze kterých si pak vyberete. Další dobrou radou je výběr, co možná největších planet, protože každá planeta má svou velikost a tento faktor se projeví na počtu budov, který se na planetu vejde. Velká planeta s nízkou spokojeností nemusí být nutně špatná, vždy můžete domluvit přesun za asistence některého nekrona, který vlastní galaktické okno a je ochotný Vám pomoci.

Osídlujte planety, co nejblíže sobě, abyste neměli problémy při bránění před útoky vetřelců. Pohyb po mapě není okamžitý, ale trvá určitou dobu a v případě velké vzdálenosti byste nemuseli být dostatečně rychlí! Netýká se to jednotek, které jsou schopny procházet hvězdnou branou či teleporty, jejich přesun je přes zmíněné Hi-Tech dopravní vynálezy okamžitý.

Intervaly osídlení

Osídlovat planety můžete v určitém časovém rozmezí, podle počtu Vašich planet, které již vlastníte. Jestli smíte, či nesmíte osídlit planetu a kdy budete smět, se dozvíte na hlavní stránce Info, v položce Možnost osídlování.

Více k intervalům osídlení...

 

TOPlist