Politika

Politikou se v NaR rozumí to, jakým spůsobem spolupracujete se spoluhráči. Můžete hrát sám nebo v demokratických uskupeních, ale také můžete nastoupit cestu imperátora. Ve skutečnosti lze nastolit diktaturu ve sdružení nebo demokracii v císařství, ale to už je jen na vás, jakou si zvolíte cestu...

Možné politiky

Svobodný obchodník (SO) – statut přidělený automaticky každému hráči při registraci do hry

Demokraté

Sdružení – úzce spolupracující společenství několika vládců
Nadace – několik spolupracujících sdružení

Možné zaměření demokratů

Školní, farmářské, budovatelské, válečné, dobyvatelské

Imperátoři

Impérium – říše založená imperátorem
Guvernie – impérium ve službách nadřízeného Imperátora
Císařství – říše s alespoň jednou podřízenou Guvernií

Politika lze měnit jen jednou za 24 hodin!

Další podrobnosti k politikám najdete v galaktické encyklopedii.

Tagy
TOPlist