Nové možnosti na cestě

Právě byla dokončena změna v menu "Na cestě". Tato změna umožňuje rozdělovat a spojovat jednotlivé přesuny, budou-li splněny všechny podmínky.

Rozdělení na cestě

Pokud si vyberete jakýkoliv přesun, který neletí do války, obchodu či fondu, tak ho můžete rozdělit na více částí. Stačí zadat množství k oddělení od přesunu a kliknout na tlačítko "Oddělit", tím se z jednoho přesunu vytvoří přesuny dva, přičemž jeden bude přesouvat oddělené množství a druhý pak zbytek.

Tyto přesuny jsou shodné, co do směru letu (odkud - kam) i času přesunu (start - cíl). Prakticky se mění pouze množství. Pokud základní přesun obsahuje i zkušenosti pro navigátora, pak se tyto zkušenosti dělí na oba přesuny v poměru jejich množství (zaokrouhluje se vždy směrem dolů).

Chcete-li jeden přesun rozdělit na více částí, pak nezbývá, než oddělit jeho část vícekrát.

Spojení na cestě

Přesuny na cestě lze i spojovat, ale v tomto případě pouze přesuny zastavené. Kromě toho, že přesuny musejí stát, tak je důležité, aby stály na stejných souřadnicích. Samozřejmostí je, že se musí jednat o stejný typ přesouvaného zboží. Nelze tedy spojit přesun obyvatel s přesunem hvězdné brány nebo jednotkama.

Přesun se provede tak, že si vyberete jeden ze spojovaných přesunů a kliknete na tlačítko "Spojit". Tím se spojí do jednoho všechny přesuny, které spojit jdou.

Při spojení se do nového přesunu sečtou všechny zkušenosti pro navigátora a čas poslední změny kurzu se nastaví podle nejpozději měněného transportu.

Pokud chcete spojit jen některé přesuny, pak musíte provést toto kompletní spojení a následně z něho oddělit jeho části.

Tagy
TOPlist