Obecné a základní ustanovení

Obecná pravidla

 1. Hra ani pravidla nejsou v konečném stádiu a autoři hry si vyhrazují právo na změny ve hře, pravidlech a trestech, pokud to bude uznáno za nutné či vhodné. Popis změn ve hře bude pro hráče dostupný před jejich provedením, pokud to bude možné.
 2. Virtuální majetek nabytý hráčem ve hře Nadace a Říše je pouze majetkem zapůjčeným od autorů hry. Hráč tudíž nemá právo ho jakkoli po autorech vymáhat, či se dožadovat jeho navrácení v jakékoliv formě.
 3. Veškeré zdroje NaR jsou chráněny autorským zákonem a nelze je bez písemného svolení kopírovat nebo používat jinde. Jedná se především o zdrojové kódy hry, grafiku a texty.

Administrátor hry

 1. Největší práva v systému má vždy administrátor, který je označován též jako admin.
 2. Žádné rozhodnutí admina není bráno jako precedentní. Každý případ je posuzován individuálně s ohledem na okolnosti a tudíž není možné se odvolávat na předešlá rozhodnutí.
 3. Na dodržování pravidel hry dohlížejí také hráči s funkcí mentora. Jejich funkce a volby se řídí pravidly pro mentory.

Účet vládce

 1. Každý hráč má právo na vlastění právě jednoho herního účtu. Je zakázáno vytvářet více účtů jedním hráčem. Pokud vládce potřebuje změnit nick, pak je jeho povinností nejprve starý účet vymazat. Vyjímku z tohoto pravidla může udělit pouze admin.
 2. Při vytvoření účtu si každý hráč - vládce zvolí jeho název - nick. V případě vulgárního, urážlivého či jinak nevhodného nicku, bude jeho majiteli tento účet bez upozornění a bez náhrady nenávratně smazán.
 3. Jméno účtu (nick) každého hráče je jeho osobním kreditem a vlastnictvím a tak není možné jej opakovaně využívat, ať už bude účet aktivní či se již ve hře není přítomen.
 4. Za svůj účet je každý povinnen hrát sám a nesmí se nechávat zastupovat kýmkoliv jiným. Vyjímkou z tohoto pravidla je povolené opatrování účtu. Aby nedocházelo k nedovolenému vniknutí na účet, je nutné si volit neuhádnutelná hesla a nikomu je nesdělovat.
 5. Majitel účtu je zodpovědný za všechny činy a jednání, které jsou jménem jeho účtu (nicku) prováděny a to i v případě povoleného i nepovoleného opatrování, protože nikdo nemusí vědět, že nyní právě za něj hraje opatrovatel. Žádná omluva ve formě „to za mě hrál někdo jiný” nebude brána v úvahu!

Další ustanovení

 1. Hráč nesmí samovolně napadat jiné hráče, ani jinak porušovat základní mravní principy.
 2. Ve hře je zakázáno využívat či zneužívat jmen hráčů či jejich nicků bez jejich vědomí nebo bez povolení mentorů či adminů. Pokud bude tato činnost opakovaně zjištěna, pak může být účet zneužívajícího bez varování i smazán.
 3. Ve hře je zakázáno využívat pomluv či jiných nečestných způsobů jak poškodit nick či osobu jíž účet náleží.
 4. V případě vulgárního, urážlivého či jinak nevhodného názvu planety se tato planeta bez upozornění a bez náhrady smaže i s veškerým majetkem a jednotkama na planetě. Nedobývejte a nekupujte takové planety - vystavujete se riziku trestu. Potrestaný může být jak její aktuální majitel, tak ten, kdo tento název vytvořil.
 5. Hráč je povinen o objevení chyby v systému, tzv. „bugu” neprodleně informovat minimálně jednoho z adminů. V případě zjištění neoprávněného využití této chyby mají admini právo uložit pokutu, provést exekuci, nebo smazání účtu.

Sankce a tresty

 1. V NaR jsou tresty brány jako trestná výprava admina, který za tímto účelem vlastní armádu, nebo vystavení pokuty na přiměřenou částku Lt či surovin. Pokud se jedná o závažnější čin, admin může hráče bez jakéhokoliv vysvětlování smazat z databáze hry.
 2. Při opakovaném porušování pravidel či opakovaném zneužívání systému z různých účtů na jedné IP mají admini právo stanovit na tuto IP tzv. „ban” a zamezit tak přístup do hry z této IP.
TOPlist