Pravidla diskusí

Pravidla pro diskuse

 Pokud máte povolen vstup do diskuse, pak ji můžete svobodně číst. Pokud máte povoleno i přidávání nových příspěvků, pak můžete i svobodně psát, popřípadě mazat své příspěvky. A máte-li některou funkci, která vás opravňuje k mazání cizích příspěvků, pak můžete mazat i ty. Svobodné psaní do diskusí ale předpokládá dodržování pravidel diskusí a tedy nelze psát do diskuse to, co tam nepatří, např. spam, urážky,...

Co do diskuse nepatří

Příspěvky mimo téma (Off-topic, OT)

Za OT jsou považovány všechny příspěvky, které splňují následující požadavky podle typu diskuse, ve kterém se nacházejí:

Volná diskuse

Diskuse na zcela volné téma, žádný příspěvek nelze považovat za OT.

Inzertní tabule

Příspěvky nenabízející nebo nepoptávají zboží ve světě NaR, nenabízející nebo nepotávající služby z NaR a příspěvky nepoptávající hlasy na mentora jsou považovány za OT. Pozor, u hlasů na mentora je nutné přísně dodržovat pravidla pro mentory, tedy především je zakázáno poptávání hlasů za úplatu či protislužbu.

Příspěvek rušící VLASTNÍ inzerci není považován za OT. Pokud však mentor dojde k názoru, že cílem zadávání a rušení inzerce je pouze spamovat inzerce, může přistoupit ke smazání za spam.

Škola

Příspěvky neobsahující otázky týkající se hry nebo odpovědi na tyto otázky jsou považovány za OT.

Návrhy

Příspěvky neobsahující návrhy na vylepšení hry nebo reakce na jiné návrhy jsou považovány za OT.

Rasové diskuse

Diskuse na zcela volné téma, žádný příspěvek nelze považovat za OT.

Chyby

Příspěvky neinformující o nové chybě programu nebo podobně závažné události nebo reakce na tyto příspěvky jsou považovány za OT.

Spam

Za spam je považován příspěvek, který nenese žádnou nebo mizivou informaci vzhledem ke své délce. Za spam jsou považovány kopie výpisů z detailů aukcí, bitev, protokolů a jiných obecně přístupných zdrojů.

Spamování inzerce (viz výše).

Pokud vám přijde hlášení o spamu, může to být i kvůli tapetování diskuse (viz níže).

Jako SPAM se hodnotí i veškeré příspěvky obsahující nabídku jakékoliv herní spolupráce napříč servery. 

Tapeta

Více příspěvků stejného nebo velmi podobného obsahu blízko po sobě. Opakované upozorňování na konkrétní zboží nebo skupinu zboží v inzercích, opakované otázky ve škole a opakované návrhy od jednoho hráče jsou též považovány za tapetu.

V inzertní diskusi si dávejte pozor na opakovanou inzerci o likvidaci jednoho hrdiny. Záškodník ničí po cca hodině a půl a verbíř verbuje po cca 4-5 hodinách. Pokud se objeví dvě inzerce na tutéž věc, maže se ta novější, a to i v případě, že nová inzerce obsahuje i něco navíc. Toto je z toho důvodu, aby se několik jednotlivců nesnažilo mít navrchu své inzerce a úplně tím nezaplácali inzertní tabuli. Mentoři za tímto účelem kontrolují povětšinou dvě poslední stránky inzercí, pokud však nabudou přesvědčení, že skupina hráčů píše jednu inzerci za druhou, aby se docílilo splnění oněch dvou stran, nebudou se omezovat počtem stránek inzertní tabule.

V případě mazání příspěvku je tapeta posuzována shodně jako SPAM. Pokud vám tedy bude něco smazáno jako tapeta, přijde vám výpis, že se jednalo o spam.

Vulgarismus

Posuzování vulgarit závisí pouze na mentorovi. Pokud je vulgarismus nedostatečně cenzurován tj. je jednoznačně poznat, o jaké slovo jde, pak se také jedná o vulgarismus.

Urážky

Za urážku je považován každý příspěvek, který za urážku označí mentor a to buď z vlastní iniciativy nebo na upozornění jiného vládce.

Zakázané příspěvky

Je zakázáno v diskusích jakkoliv poptávat či nabízet výměny mezi jednotlivými servery a to jak latinium, planety, suroviny, tak i služby. Tento zákaz platí pro všechny diskuse a to včetně volné a inzerce. Hodnotí se jako SPAM.

Možné sankce a postihy

Výši a typ sankce, postihu či trestu určuje admin nebo mentor v okamžiku mazání příspěvku.

Výběr z možnosti trestů za porušení pravidel diskusí:

  • pokuta
  • zákaz psaní nových příspěvků po určenou dobu
  • ztráta prestiže
TOPlist