Rekonstrukce antimulti systému

Úvod do změn

Jde o zjednodušení AM systému z pohledu vládce a o omezení některých nekalých praktik. Zjednodušení bude například v tom, že místo žádosti o povolení opatrování bude spíše oznámení opatrování bez nutnosti schvalování mentory. Zneužívání funkce vyjímek pak bude omezeno maximální dobou nároku na vyjímku a to jak pro opatrovaného, tak pro opatrovatele.

Neměněné fukce a nástroje

  1. Systém automatického blokování (AutoBlok) ponechat tak, jak je. Při předělávce opatrování zajistit, aby nedocházelo k neoprávněnému AutoBloku po opatrování.
  2. Možnost zablokování vládce mentory (BLOK) ponechat beze změny.
  3. Žádost o odblokování ponechat beze změny.
  4. Nahlášení multiloginu ponechat beze změny.
  5. Žádost o potrestání ponechat beze změny.
  6. Funkce prověření vládce bude předmětem pozdějších vylepšení. Některé drobné změny se ale objeví již při této rekonstrukci a to z důvodu změn v archivovaných datech, které si vyžádá nové AM.
  7. Kandidátka na mentora zůstává, kandidátka na učitele se prozatím zruší (zneviditelní).

Zavedení sledování aktivity

Toto sice není přímo AM nástroj, ale nakonec může být užitečný i v AM. Jde o to, že každému vládci by se počítal čas aktivně strávený na NaR. V menu info by pak každý mohl vidět, kolik času strávil aktivně ve hře celkem a za poslední období. V menu hledej by se dalo řadit od "nejvíce závislých" po neaktivní, ale hodnotu doby aktivity zůstane skrytá. V prověření vládce by se pak tato hodnota zobrazovala pouze mentorům a adminům, přičemž znalost aktivity vládce by mohla být užitečná při rozhodování (schvalování kandidátky na mentora).

Více k aktivitě najdete v Galaktické encyklopedii.

Nárok na maximální dobu vyjímky z AM

Základní nárok na vyjímku z AM by měl každý vládce v rozsahu maximálně 10 dní za posledních 60 dní a na jedno čerpání by se mohlo využít maximálně 5 dní, minimální doba čerpání by byla 1 den (možnost čerpat mezi minimem a maximem i po hodinách - např. 2 dny a 6 hodin). Vládci s klubem plus by byli mírně zvýhodněni v tom, že by měli nárok na vyjímku z AM v rozsahu maximálně 10 dní za posledních 50 dní. Naopak znevýhodnění by bylo pro neaktivní vládce, což by se dotklo také nováčků, ale prakticky nováček, co hned někomu předává svůj účet nebývá nováček, ale spíše support. Toto znevýhodnění by znamenalo, že vládce, který by byl za posledních 30 dní aktivní méně jak 180 minut nebo za posledních 7 dní méně jako 60 minut, by měl nárok na vyjímku maximálně 2 dny. Tedy pokud někdo není aktivní, pak nepotřebuje najednou opatrování, protože opatrovat neaktivní nick postrádá smysl, pokud není určen pro využití opatrovatelem.

Tento nárok na vyjímku z AM by byl veden dvojí a to jeden pro vyjímky AM a druhý pro opatrovatele.

Dále bude u žádostí zobrazováno, kolik dní nároku na vyjímku a opatrovatele ještě zbývá.

Žádost o opatrování a žádost o vyjímku z AM

Téměř shodné vyjímky z antimultisystému, kdy jeden vládce zažádá o opatrování či vyjímku druhého vládce formou žádosti v AM. V žádosti se uvede druhý nick a k tomu čas zahájení a čas skončení vyjímky. Do pošty druhého vládce dojde výzva k vyjádření se a ten pak může tlačítky souhlas / nesouhlas žádost schválit nebo zamítnout. Nebude tedy potřeba žádných hlasů mentorů. Vyjímka bude pak platit od času uvedého v žádosti do času uvedeného v žádosti, přičemž systém ošetří i situace, kdy dojde ke schválení až po žádaném zahájení vyjímky.

Mentoři budou mít následně možnost vstupu do takové žádosti a to i do schválené a budou moci tuto žádost zamítnou a zneplatnit. Ovšem pouze ve zdůvodněných případech. Nadále bude platit, že na vyjímku z AM ani na opatrování není stoprocentní nárok.

Rozdíly mezi opatrováním a vyjímkou z AM

Opatrování je určeno pro vstup na účet jednoho vládce (opatrovaného) druhým vládcem (opatrovatelem) a to za nepřítomnosti opatrovaného. Opatrovatel za tímto účelem obdrží speciální heslo, které bude platné pouze po dobu opatrování.

Vyjímka z AM je určena pro hru dvou vládců z jednoho PC, přičemž každý z těchto vládců hraje na svém účtu.

Další rozdíl je v počítání nároku dní na vyjmku z AM: Při opatrování se odečítají opatrovanému dny z nároku na vyjímku AM a opatrovateli pak nároku vyjímky AM pro opatrovatele. Při vyjímce z AM se pak oběma vládcům odečítají dny z nároku na vyjímku AM.

Žádost o vyjímku na IP - srazová vyjímka

Žádost o vyjímku na IP přejmenovat na srazovou vyjímku. V současné době již tato funkce pracuje obdobně, ale pro použití na srazovou vyjímku bude vhodné ještě drobné upravení. Umožnit zadání přímo IP adresy.

Další změny pro mentory

V žádostech umožnit mentorům a adminům dodatečně zmenit svůj hlas ano/ne.

Zavést zákaz hlasování mentorů v žádosti, která se jich bezprostředně týká.

TOPlist