Tabulka výsledků učitelského konkurzu

Vysvětlivky

  • ID je ID testu, které bude zasláno vládci do pošty ve hře. Výsledky jsou tedy anonymní.
  • Následují čísla otázek, přičemž v závorce je u nich uvedena jejich váha.
  • Text znamená hodnocení psaného projevu.
  • Kolo 1 a Kolo 2 jsou pole pro uvedení FAIL/PASS pro jednotlivá kola.
  • Ve Výsledném verdiktu budou uvedeno mimo jiné i datum příštího povoleného testu.
  • U známek je více řádků. Na kždém řádku je hodnocení jednoho z hodnotielů. Hodnotitelé to vypisují podle pořadí, v jakém byli uvedeni. Hodnotitel 1 tedy vyplňuje v buňce první řádek, hodnotitel 2 druhý.
  • Pokud není uvedeno nic pro výsledky některého z kol, znamená to, že výsledky ještě nejsou konečné. Zpravidla to bude tím, že chybí hodnocení některého z hodnotitelů. Výsledky jsou do té doby průběžné.
  • Pokud je pod ID písmenko "U", znamená to, že test byl vyplňován stávajícím učitelem kvůli ověření znalostí.
Výsledky konkurzu
ID 1(1) 2(3) 3(2) 4(1) 5(2) 6(2) 7(3) 8(1) 9(2) 10(1) Průměr Text Kolo 1 Kolo 2 Výsledný verdikt

 100 U

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00
1
PASS
---
Zůstal učitelem 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1-2

 101

1-2
3
3
3
2
3
4
2
3
3
2,92
2
FAIL
---
FAIL 8.6.2011 
1 3-4 3 4 2 4-5 4-5
3-4
4
4
3,53 3

 102

2
1-2
2
2
2-3
4
1-2
1
4
2
2,28 1 PASS
PASS  
  Stal se učitelem
2 1-2 1 1-2 2-3 4 2 1 4-5 2 2,28 1

 103

5
4-5
1
5
2
 5 3
5
4-5
3
3,64
2
 FAIL ---
FAIL 8.8.2011 
4-5 4-5 1-2 5 2 5 4-5 4 4 4 3,86 2-3

 105

2 3
2
4
1
3-4
3
2
1-2
2
2,44 1
FAIL
--- FAIL 8.4.2011 
2 3-4 1 4 1-2 4-5 5 2 1-2 3 2,97 1

 106 U

1-2 1
 1 1-2
1
3 1-2
2
3 1
1,64
1
PASS
---
Zůstal učitelem 
1-2 1 1 1-2 1 4 2 3 4 1 2,00 1-2

 107 U

1
1
2
1
 1 2
1
1
1
1
1,22 1 PASS
 --- Zůstal učitelem 
1 1 2 3 1 4 1 1 1-2 1-2 1,64 1

 108 U

1 2
2
1 1-2
1
 1-2  1 1
2
1,47 1-2
 PASS --- Zůstal učitelem 
1 1 1 1 1-2 1 2 1 1 1 1,19 2

 109 U

1 1
1-2
1
1-2
1-2
1-2
 2 1
1
1,31 1-2
PASS
--- Zůstal učitelem 
1 1 1 2-3 2 3-4 2 3-4 1 1 1,78 2-3

 110

5 4
2
5
2
5
2
2
3
3
3,17 2
FAIL
---
FAIL 8.7.2011 
4-5 4 2 5 2 5 2 3 3 4 3,25 3

 111

2
5
4
5
3
4
4
4-5
4
5
4,08 2
FAIL
--- FAIL 8.8.2011 
2 4-5 4-5 5 3-4 4-5 4-5 4 3-4 5 4,17 4

 112

1
3
4
5
2
3
1
1
3
1
2,44
1
 FAIL ---
FAIL 8.4.2011 
1 3-4 4-5 4 2 4 1 1 4 1-2 2,78 1
 113 1 2
1-2
1
1
4
3-4
2
1
2
2,08
2-3
FAIL
--- FAIL 13.6.2011
1
3
1-2
2
1
4-5
4
3 2
2
2,61 5
 114 1 1-2  1 1 2 1 1 1,47 1 FAIL nesplněné podmínky
---
FAIL 20.5.2011
1 2 1 2-3 1 4-5 1-2 2-3 1 1-2 1,83
1
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                     
TOPlist