Vyhodnocení konkurzu na učitele

Rozcestník
Vstupní test Výsledky konkurzu Správa výsledků (pouze admini)

První kolo

Každá otázka bude ohodnocena na stupnici 1 až 5 jako ve škole. Navíc každá otázka bude mít jinou váhu. Pro někoho možná nelogicky budou mít větší váhu některé jednoduché otázky. Váha se otázkám přiděluje podle toho, jak často by se s ní mohl případný učitel setkat. Učitel na časté dotazy tu odpověď prostě znát musí, na ostatní může. Ale i pokud nezná správnou odpověď (někdy je to nemožné), musí si umět poradit (nějak, pokud možno ne špatně). Hodnocení odpovědí je následující.

 1. Odpověď tazateli stačila a byla správná.
 2. Odpověď byla celkem dobrá, ale tazateli zůstaly nějaké nejasnosti a musí položit doplňující otázku.
 3. Z odpovědi je zřejmé, že učitel vcelku rozumí problematice, ale formulace je velmi matoucí. Tazatel se musí poslat doplňující otázku, přičemž váha, zda se nemá obrátit na někoho jiného.
 4. Tazatel se nedozví odpověď a musí ji určitě hledat jinde.
 5. Odpověď tazateli stačila, ale je ŠPATNÁ. (To je nejhorší možný případ, který se vám může stát)
 • Věnujte pozornost hodnocení 4-5. To znamená, že tazatel si uvědomil, že se dověděl "hloupost".
 • Otázka se vždy posuzuje jako celek. Tedy pokud je odpověď složena z více částí, neznamená to, že když na jednu odpovíte dobře a na druhou špatně, máte za 3. Můžete dostat za 5, ale třeba i za 2, podle toho, jak to zapůsobí na tazatele (a případně, jak to ovlivní jeho hru).

Dále ještě bude SAMOSTATNĚ hodnocen psaný projev. Snažte se vžít do role tazatele a čtěte si to po sobě. Všechno budou hodnotit minimálně 2 lidé. Všechny známky mají jen doporučující charakter a o připuštění musí vždy ve finále rozhodnout Cole. Ale předpokládejte, že ve většině případech bude platit následující...

 • Pokud uchazeč uspěje, výsledkem testu bude PASS, jinak FAIL (s uvedením doby, kdy je možné ucházet se znovu o post učitele)
 • Pokud bude libovolná otázka za 5, hodnocení bude FAIL.
 • Pokud bude více než 2 odpovědi se známkou 4 a horší, hodnocení bude FAIL.
 • Pokud bude průměr známek z otázek (tedy bez úrovně psaného projevu) horší než 2,5, hodnocení bude FAIL. Průměr se vypočítává i s váhou otázky. Pokud by byly například 3 otázky, první by měla hodnocení 1 a váhu 1, druhá by měla hodnocení 2 a váhu 2 a třetí by měla hodnocení 3 a váhu 3, tak by výsledný průměr byl (1*1 + 2*2 + 3*3) / 6 = 2,33, zatímco normální průměr by byl 2,00.
 • Pokud známka z úrovně použitého jazyka bude hroší než 3, hodnocení bude FAIL.

Výsledky jsou k nalezení zde.

Druhé kolo

Bude doplněno...

TOPlist