Války impů

Návrh

U imperátorů je znevýhodnění válek tím, že pokud se nejedná o vztah přímý podřízený / přímý nadřízený, tak se pomoc ve válkách omezuje jako pomoc pro nečleny impéria. Toto opravit na celé impérium v závislosti na dokončení změny: Celkový řetězec impů.

Realizace

Nyní již není možné útočit na jiného imperátora z celého císařství. Dříve nešlo útočit pouze na svého císaře a na své přímopodřízené guvernéry.

Nově je také válka kohokoliv z celého císařství považována pro účely obrany za vlastní válku a tedy už se na ni nevztahuje uvedené znevýhodnění uvedené v návrhu změny.

Tagy
TOPlist