Změny pro 45. věk

Seznam změn

 1. Zmenšení intervalu přepočtu na polovinu - nyní je hlavní přepočet každou hodinu, kontrolní přepočty po 20 minutách (ty vidí spíše jen UI), a maximální doba pro přepočet je 1,5 hodiny (větší zpoždění přepočtu dá maximálně tolik těžby, jako by byl poslední přepočet před 1,5 hodinou, to samé platí i pro žoldy atd.)
 2. Bylo zrušeno školní sdružení a farmářské nastavení politiky je nyní bez možnosti válek. Školní sdružení neplnilo takovou funkci, jaká byla původně očekávána, takže vládci ho opouštěli neproškolení. Nyní mohou nováčci využít farmářské zaměření sdružení, které je uchrání před útoky a jak budou umět ekonomiku, mohou se dát na cestu budovatelského zaměření s válkama.
  Budovatelké zaměření bylo mírně upraveno na něco mezi předchozím farmářským a budovatelským zaměřením, ostatní politiky a zaměření jsou beze změny.
  Tedy farmárské zaměření nemůže zahájit válku a ani nelze na farmáře zahájit útok - jde o zaměření bez válek. Vyjímkou je pouze odvetný útok vedený na farmáře po jeho změně politiky právě na farmáře. Přechodem vládce z jiné politiky na farmáře se tímto vládce sám vzdává možnosti odvetného útoku. Pro farmáře byl také nastaven žold se stoprocentním navýšením.
  Tato změna byla provedena tak, aby bylo možné ji během minuty vrátit zpět - zda se na další věk vrátí zpět či se ponechá jako trvalá změna bude rozhodnuto na konci věku.
  Tabulky nastavení politik
 3. Nelze vyplatit závazek vládci se záporným obchodním uměním a taktéž vládce se záporným obchodním uměním nemůže provést exekuci.
 4. Byly upraveny konstanty pro dobu přesunu lodí. Nyní se lodě přesouvají v rámci jednoho HS jedním hyperprostorovým skokem s delší přípravou a tedy nezáleží na počtu přeskakovaných pozic v jednom hvězdném systému.
  Dříve trval přesun o jednu pozici 6,5 minuty a o 10 pozic 33,5 hodiny - nyní je přesun o jednu pozici za 15 minut a o 10 pozic za 16 minut. Přesuny mezi HS se všechny prodlužují o 11,5 minuty - přesun o jeden HS je tedy místo 24 minut nově 35,5 minuty, přesun o 50 HS je místo 16,2 h nově 16,3 h.
  Tato změna řeší paradox, že přesun do sousedního HS mohl být rychlejší, jak přesun v rámci jednoho HS. Současně se odstraňuje bug umělým urychlením přesunu v rámci jednoho HS.
 5. Úpravy v sázkách na karty:
  • Pokud sázky na karty nejsou úkolem věku, pak se na začátku věku přiděluje zdarma jedna karta - je-li to úkol věku, pak se přidělují karty dvě.
  • Při nákupu nové karty bude přidělena nadále náhodně vybraná karta, ale nyní taková, kterou ještě nemáte "v ruce".
  • Maximální sázka byla snížena na 0,01 násobek aktuálního OU a současně na 100M Lt.
  • Maximální částka dotace na výhry byla snížena na 1G Lt.
 6. Byly upraveny minimální a maximální prodejní ceny zboží, výrobků a jednotek v obchodech.
  Prodejní ceny se nadále určují podle aktuálních ceníkových cen, kde původně byla minimální prodejní cena určena jako 0,8 násobek ceníkové ceny a maximální prodejní cena byla 1,6 násobek ceníkové ceny. Nyní platí to samé pro vládce po ochraně, ale pro vládce v počáteční ochraně platí rozmezí minimální a maximální prodejní ceny od 0,9 do 1,3 násobku ceníkové ceny.
  Dále byla přidána podmínka, že vládce nemůže prodávat zboží levněji, než za kolik ho v poslední době nakoupil. Přesně tedy: Minimální prodejní cena zboží vládce je rovna průměrné nákupní ceně vládce stejného zboží za poslední 3 dny, pokud toto zboží kupoval. (Pokud by takto stanovená minimální cena vyšla vyšší, jak cena maximální, pak minimální cena je rovna maximální.)
 7. Snížení ceny hrdiny pro pořízení za referraly - v pomoci a systému byla uvedena cena hrdiny za 500 referralů, ale na stránce Referraly ve hře byla uvedena cena 300 referralů. Nyní je vše opraveno na cenu 300 referralů.
 8. K bodu 2) Tak ještě bylo nastaveno, že zaměření politiky bez válek (nyní farmářské), nemůže prodávat jednotky v obchodě. Možnost zbrojení ale byla ponechána jako příprava na změnu zaměření politiky. Dále byl pro toto zaměření ještě povolen útok na Pána meteoroidů, aby si případný nováček mohl vyzkoušet válku.
 9. Ve válkách se nyní v první bitvě nepočítá loajalita, tejně jako tomu bylo na válečném serveru.
TOPlist