Změny pro 46. věk

Seznam změn ve hře Nadace a říše pro následující věk - seznam bude průběžně doplňován až do okamžiku zahájení 46. věku hry. Všechny změny budou aktivní se startem věku.

Seznam změn

 1. Vytvořena možnost zobrazení informací o zbývajícím nároku na vyjímku PC a opatrování, současně zobrazení zbývajícího nároku na to být opatrovatelem.
  Tato informace se zobrazí po kliknití na tlačítka "Info" v menu "Multiloginy".
 2. Startovní cena HB byla zvýšena z 3 500 Lt na 10 000 Lt a výrobní náklady byly zvýšeny z 1 000 Lt a 250 Nq na 1 000 Lt a 400 Nq. Předpokládá se ale, že cena půjde vlivem nabídky a poptávky rychle dolů, takže vyššího výdělku dosáhnou hlavně první prodejci.
 3. Byly provedeny úpravy tak, aby nyní nevadila změna IP adresy během přihlášení ve hře, což se nyní děle u více operátorů.
 4. Přidáno zaměření demokratických politik „Pacifistické”, které je bez válek a odpovídá farmářskému zaměření tohoto věku. Farmářské zaměření bylo vráceno do nastavení předchozího věku.
  • Na pacifistické zaměření lze změnit politiku existujícího sdružení či nadace pouze v případě, že mocnost sdružení či nadace je menší jak 20M.
  • Dosáhne-li či překročí-li mocnost pacifistické nadace 20M, pak je automaticky (bez varování) změněno zaměření této nadace na farmářské včetně všech členských sdružení.
  • Dosáhne-li či překročí-li mocnost pacifistického sdružení 20M, pak je automaticky (bez varování) změněno zaměření tohoto sdružení na farmářské a pokud je toto sdružení v nadaci, pak je taktéž změněno zaměření této nadace včetně všech členských sdružení.
  • Na základě četných zádostí vládců byl limit mocnosti tvýšen z plánovaných 10M na 20M - po skončení věku může být toto nastavení přehodnoceno.
 5. Vytvořena nová jednotka „Mutra” patřící do nové třídy jednotek „Mateřská loď”. Tato jednotka je vytvořena pro úkol následujícího věku a po skončení věku bude rozhodnuto, zda se ve hře ponechá trvale nebo bude zrušena.
  • Mateřská loď nejde zbrojit v žádné zbrojovce, uvedený potřebný výzkum nemůže zkoumat žádná rasa.
  • Vládce může mít maximálně jednu mateřskou loď.
  • Při vstupu vládce do věku (při vytvoření DP), je vládci darována jedna mateřská loď a ta je umístěna na domovskou planetu.
  • Při resetu či smazání vládce je mu tato mateřská loď odebrána. V případě resetu se prakticky jedná o výměnu použité mutry za novou.
  • Mateřská loď nejde prodat a ani ji nelze poslat do fondu, je určena pouze pro vládce, který ji dostal při vstupu do věku.
  • Stejně tak ji nemůže naverbovat verbíř ani mezek a nejde získat ani jako válečná trofej.
  • Mateřská loď získává v bitvách zkušenosti a to tak, že pokud na ni vyjde řada v útoku (všechny nepřátelské jednotky nejsou napadeny jednotkama před ní - bitevníky, křižníky,...), tak čím více své síly a zkušenosti pro útok použije, tím více zkušenosti získá. Naopak trochu ztratí na zkušenosti s obranou. Na druhou stranu pak, musí-li se bránit (nepřítel projde přes hradbu bitevníků a křižníků), tak získává zkušenosti s obranou a to tím více, čím více se musí bránit. Naopak trochu ztratí na zkušenosti s útokem.
   • vzoreček pro získání zkušenosti mateřské lodě vypadá ve zjednodušené formě takto:
    NováZkušenostVÚtoku = (PoužitáSílaNaÚtok / CelkováSílaNaÚtok / 10) - (PoužitáSílaNaObranu / CelkováSílaNaObranu / 200)
    NováZkušenostVObraně = (PoužitáSílaNaObranu / CelkováSílaNaObranu / 10) - (PoužitáSílaNaÚtok / CelkováSílaNaÚtok / 200)

    Přičemž:
    CelkováSílaNaÚtok = SílaJednotky × BonusyHrdinůPlanetÚtoku... × ZkušenostVÚtoku
    CelkováSílaNaObranu = SílaJednotky × BonusyHrdinůPlanetÚtoku... × ZkušenostVObraně
   • Takže pokud se mateřská loď plně brání i plně útočí, může získat v jedné bitvě maximálně 0,095 zkušeností pro útok a 0,095 zkušeností pro obranu. Pokud například pouze útočí a nemusí se bránit, pak získá maximálně 0,1 zkušeností pro útok a ztratí 0,005 zkušeností v obraně. Nebude-li mateřská loď v bitvě útočit ani se bránit, pak zkušenosti zůstanou nezměněny.
   • Počáteční zkušenost ML pro útok i pro obranu je nastavena na 1
   • Síla na útok a síla na obranu ML se násobí zkušenostmi ML a s touto silou pak ML bojuje. Ve statistikách bitvy se ale vždy uvádí síla ML jen základní!
   • Protože síla na útok a síla na obranu se násobí zkušenostmi, tak po několika dnech může dobře zkušená ML v útoku zničit třeba 10M protivníkovy síly. Ale také je možné, že na zničení nezkušené ML v obraně bude stačit jeden orbital. Vždy je vhodné s mateřskou lodí do bitvy poslat i nějaké ty bitevníky a křižníky na její obranu - druhou ML totiž již tak snadno nedostanete (jedině resetem účtu).
  • Do války může poslat ML pouze přímý útočník a přímý obránce (ten, kdo válku vytvořil, a ten, o jehož planetu se bojuje), dále se války zůčastní i ML na planetě obránce, stejně jako u všech ostatních jednotek.
  • Informace o zkušenostech vlastní mateřské lodě najdete v dolní části stránky "Vlajková loď".

 6. Ve hře sázky na karty došlo ke změně a veškeré údaje o ceně, sázce a podobně se nyní již neodvozují od aktuálního obchodního umění, ale odvozují se od průměrného obchodního umění.
 7. Po vzoru bývalého válečného serveru se nyní na žádném serveru již nebude počítat loajalita v první bitvě.
 8. Zrušeno omezení, kdy zboží v obchodě viděli ostatní hráči ze tejné IP až po 12 hodinách.
 9. Navýšení daní z kolonií. Nejde o žádnou velkou změnu, ale o malé navýšení daní z kolonizačních válek a k tomu byla ještě výše těchto daní napojená na poměr síly a poměr planet obránce a útočníka, kdy se daň z kolonizace navyšuje při útoku na vládce s více planetama nebo vládce s vyšší mocností a naopak se daň snižuje při útoku na slabšího vládce.
  Původní vzorec:
  Daň = (ZastavěnoPevniny + ZastavěnoMoře) / 1256 + ZastavěnoOrbit / 25 + PrůměrPlanety × 5Nový vzorec:
  Daň = ((ZastavěnoPevniny + ZastavěnoMoře) / 125 + ZastavěnoOrbit / 2,5 + PrůměrPlanety × 7) × PomerPlanetObranceKuUtocnik × PomerMocnostiObranceKuUtocnik
 10. Při výrobě stratósů se nyní v horní části okna pod informací o zásobě surovin zobrazuje i počet stratósů na planetě, maximum aktivních stratósů a doporučená výroba kusů. Přičemž počet doporučených kusů je maximum aktivních stratósů zvýšený o jedno procento a ponížený o existující stratósy na planetě.
 11. Aktualizace stránek vzhledem k jednotce mutra: Vztahy tříd jednotek, pořadí tříd v útoku.
 12. V případě přesunu čehokoliv na cestě na orbit a zpět je doba přesunu zkrácena na minimum (několik vteřin).
TOPlist