Změny pro 47. věk

Seznam změn ve hře Nadace a říše pro následující 47. věk.

Seznam změn

  1. Navýšena startovní cena TP z 12k na 15k Lt.
  2. U pacifistického zaměření sdružení či nadace bylo provedeno několik změn v počítání mocnosti:
    • mocnost pro maximální mocnost politiky jako pacifista se nyní počítá jako součet mocností vládců a ne jako mocnost politiky
    • maximální mocnost vládců v pacifistickém zaměření politiky se úměrně snižuje s nižším počtem vládců v politice
    • technicky je to pak provedeno tak, že se počítá průměrná mocnost vládců v politice a tato mocnost je pro lepší počítání zaokrouhlena na miliony - tedy ve sdružení s pacifistickým zaměřením může být průměrná mocnost vládců 4M, v nadaci pak může být průměrná mocnost vládců 2M - z toho vyplývá, že v plně obsazeném pacifistickém sdružení může být součet mocností vládců až 20M, v plně obsazené pacifistické nadaci může být součet mocností vládců až 30M
TOPlist