Změny pro 51. věk

Seznam změn ve hře Nadace a říše pro následující věk: Hlavní změnou je rozdělení galaxie na chráněné a válečné sektory. Další změny budou průběžně doplňovány až do startu věku.

Náhled na připravované změny najdete v oznámení konce 50. věku.

Trvalé změny

 1. Nejde odeslat jednotky do války (obrany či útoku) z planety, kterou nelze napadnout z těchto důvodů: domovská planeta, anomální planeta, planeta v aukci či poptávce, planeta v chráněném sektoru a planeta v ochranné lhůtě po změně majitele. Chráněnou planetu před útokem tedy nelze použít k odeslání jednotek do války a to ani k obraně vlastní planety. Přesun jednotek mezi planetama jednoho vládce tím nebude dotčen, takže majitel planety může takto přesunout jednotky k obraně vlastní planety.
 2. Doplnění (oprava) změny pro minimální prodejní cenu v obchodě: Nyní se pro účely stanovení minimální prodejní ceny v obchodě nebere v úvahu takový nákup, kdy vládce kupuje své vlastní zboží. Minimální prodejní ceny byly dle nákupu byly stanoveny vyhlášením změn pro 45. věk v článku 6.
 3. V případě, že se vládce dostane do mínusu s latiniem, k čemuž může nastat při přepočtu po zaplacení daní, dostane vládce automaticky půjčku od Strážců ve výši absolutní hodnoty tohoto stavu Lt. Dříve se to řešilo darem, ale nyní jde o půjčku se splatností okamžitě!
  Tato půjčka se pak průběžně splácí neohlášenou exekucí v nepravidelných intervalech, přičemž první exekuce bude co nejdříve po přepočtu, čímž dochází prakticky k zabavení těžby z aktuálního přepočtu. Zabavuje se majetek v uvedeném pořadí: Kt, VB, Fz, Nq a Pl, a to až do úplného srovnání dluhu. V případě splácení je možné, že posledních 1000 Lt vám Strážci prominou.
  Pokud nemáte na daně, pak doporučuji podstatně zvýšit těžbu nebo prodat nevyužité planety v aukci.

Změny pro 51. věk

Tyto změny budou platné pro 51. věk a na základě ohlasů se buď ponechají na delší dobu až natrvalo nebo se systém vrátí do stavu platného po 50. věk.

 1. Galaxie bude rozdělena na chráněné sektory bez válek a na válečné sektory bez omezení válek. Pro následující věk budou pouze 3 chráněné sektory, které jsou na mapě galaxie označeny světlejší (šedou) barvou.
 2. Ve válečných sektorech je značně omezeno omezení útoků. Lze tedy prakticky útočit téměř bez omezení. Ve skutečnosti ale nějaké omezení zůstává z důvodu snadné změny opět zpět do předchozího stavu. Tedy omezení útoku poměrem planet a poměrem mocnosti je nastaveno na 0,001, což znamená, že nelze útočit na vládce s tisíckrát menším množstvím planet a s tisíckrát menší mocností (teoreticky by tak k omezení nemělo dojít). Zůstává nadále omezen počet útoků za posledních 24 hodin, ale limity byly zvýšeny na 100 až 200 útoků (dle politiky), což by mělo být dostatečné pro běžný útok (1000 nástřelů je dle mě zbytečných a vážných útoků tolik nikdo nezaloží). Dále při úpravě politiky bylo umožněno útočit jakékoliv politice na jakoukoliv politiku. Přesné aktuální nastavení najdete na stránce nastavení politik.
 3. Z důvodu zavedení chráněných sektorů bylo zrušeno pacifistické zaměření politiky jako nadbytečné.
 4. Nelze zahájit jakoukoliv válku o planetu umístěnou v chráněném sektoru. Jedinou vyjímkou jsou planety v držení Pána meteoroidů.
 5. Daně z planet jsou v chráněných sektorech zvýšeny a ve válečných sektorech sníženy. Zvýšení z chráněných planet 2,5 × a snížení ve válečném sektoru je 2 ×. Přesný vzorec výpočtu je uveden v článku Náklady na správu planet.
 6. Rotamar na planetě v chráněném sektoru může vyrobit planetu umístěnou pouze v tom samém sektoru, jako je planeta s tímto rotamarem. Rotamar na planetě ve válečném sektoru může vyrobit planetu v libovolném válečném sektoru.
 7. Galaktické okno na planetě v chráněném sektoru může přesunout planetu pouze do toho samého sektoru, jako je planeta s tímto GO. Galaktické okno na planetě ve válečném sektoru může přesunout planetu do libovolného válečného sektoru. Při selhání GO je možné, že se planeta přesune i mimo tato pravidla a tedy selhání GO představuje jedinou možnost přesunu planety mezi válečným a chráněným sektorem.
 8. Počáteční ochrana byla zkrácena na 1 den (platné pro věk s chráněnými sektory). Tuto ochranu lze nadále jedenkrát změnit prodloužením o jeden den nebo zkrácením o jeden den (tedy ji lze zrušit ihned po startu věku).
 9. V seznamu vlastních planet se název chráněného sektoru zobrazí zeleně a název válečného sektoru červeně.
 10. Od časového postihu při přesunu jednotek přes hranice chráněného sektoru bylo nyní upuštěno.

Drobné úpravy

 1. V seznamu planet u statutu planety se nyní zobrazuje nápis "v aukci" v případě, že je planeta v aukci.
 2. Pro UI a terrany je nyní v detailu vlastní planety uveden i počet potřebných prosperátorů na změnu typu planety. Informace je uvedena pro UI pod výpisem energie ze stratósů, pro terrany pod velikostí pevniny a moře.
TOPlist