Změny pro 52. věk

Seznam změn ve hře Nadace a říše pro následující věk: Hlavní pokračující změnou je rozdělení galaxie na chráněné a válečné sektory.

  1. Při posílání Lt musí vládci zůstat alespoň počáteční stav Lt. Při prodeji obyvatel musí vládci zůstat alespoň počáteční stav obyvatel (celkem na všech planetách). Počáteční stav Lt a obyvatel je tedy pomoc vládci na začátek hry a je určen výhradně pro potřeby tohoto vládce nikoliv pro obdarování jiných vládců.
  2. Při zakládání domovské planety se nyní zobrazí upozornění na chráněné a válečné sektory s doporučením pro nováčky umístit své planety do chráněného sektoru.
  3. Tabulka válečného umění byla odebrána z bodovaných tabulek a na konci věku se za válečné umění nebude dělat tabulka pořadí a ani přidělovat body. V současné době se mohou ve výpisu válek zobrazovat údaje o válečném umění a i v pořadí úkolů bude existovat pořadí, tato data budou ale postupně během věku odebírána.
  4. V chráněném sektoru nelze vyrábět planety. Ve válečném sektoru lze vyrábět planety pouze rotamarem ve válečném sektoru. (Rotamar na planetě v chráněném sektoru není zakázán, ale je tedy nepoužitelný.)
  5. Bylo navráceno omezení útoku poměrem mocností a to plošně pro všechny typy politik stejně. Nastaven je poměr 1 : 5, tedy nelze útočit na vládce pětkrát mocnějšího nebo na vládce s pětinovou mocností.
  6. Byla omezeno plenění a to tak, že na plenění je nyní potřeba větší síla jednotek.
  7. Na několik míst byl přidán barevný název sektoru nebo byl název sektoru zabarven (chráněný sektor zeleně, válečný sektor červeně).

Poznámka: Na Pána meteoroidů nelze i nadále útočit z planety v chráněném sektoru.

TOPlist