Změny pro 55. věk

55. věk je pouze čtrnáctidenní a lze ho hrát pouze za rasu whoů. Změny ve hře jsou tedy většinou přizpůsobeny pouze pro tento věk.

Změny pouze pro 55. věk

 1. Do věku se lze přihlásit pouze jako whoa
 2. Na konci věku se nebudou odebírat přestárlí hrdinové
 3. Byla zvýšena rychlost letu lodí a to tak, že qalaxii lze horizontálně přeletět již za 2 dny
 4. Nejsou chráněné sektory
 5. Byl snížený limit počtu planet pro války - jak člen politiky tak SO musí mít na válku alespoň 3 planety
 6. Sdružení či impérium lze založit již se třema planetama
 7. Sdružení může mít maximálně 3 členy, nadace zakládat nejde
 8. Imperátor může mít pouze přímé podřízené guvernéry a to do počtu 2
 9. Při osídlení planety (mimo založení DP, vytvoření obchodky,...) získá vládce malý bonus (ne vždy ale musí být tento bonus použitelný)
 10. Počáteční ochrana je nastavena na 24 hodin

Nastavení pro prázdniny

 1. Odměny za 54. věk nebyly přiděleny, ale byly dobře uschovány - vydány budou s počátkem zářiovýho věku nebo na vyžádání vládcem (do pošty Cole)
 2. Na požádání (do pošty Cole) lze zmrazit klub a klub plus - automaticky pak bude rozmražen s počátkem zářiovýho věku

Trvalé změny

 1. V aukci hrdinů se zobrazuje aktuální zkušenost hrdiny a nikoliv zkušenost z počátku aukce
 2. V aukci planet se zobrazuje aktuální průměr a typ planety, nikoliv průměr a typ planety z počátku aukce
TOPlist