Změny pro 74. věk

Změny pouze pro 74. věk

 1. Pro 74. věk se nastavují politiky tak, že v nadaci mohou být nejvýše dvě sdružení o nejvýše třech členech, imperátor může mít pouze dva podřízené guvernéry a celý řetězec císařů a guvernérů může být 3 členy dlouhý. (To zmanená že hlavní imp může mít dva podřízený a ti zas každý dva podřízený a ti pak už nic.)
 2. Při restartu věku na 74. věk byli jednorázově odebráni hrdinové medici tak, aby všem, kteří medika měli, zůstal právě jeden a to ten nejmladší.

Trvalé změny platné až do odvolání

 1. Maximální počty aktivních hrdinů byly zvýšeny pro nečleny klubu NaR z původních 5 na nových 11, pro klub pak ze 7 na 17 a pro členy klubu+ z původních 11 na 22.
 2. Při restartu věku se uloží všichni hrdinové do hibernace, během věku si pak vládce může z hibernace probudit libovolné hrdiny do aktivní služby za předpokladu, že nepřekročí maximální počet hrdinů v aktivní službě.
 3. Noví hrdinové za referaly a verbíři za klub+ jdou přímo do hibernace.
 4. Hrdina medik se přidává pouze v případě, že vládce žádného medika nemá.
 5. Medik se nyní nedává za stáří v NaR 1000 dní, ale přiděluje se vládcům, kteří měli za posledních 100 dní aktivitu alespoň 25 hodin.
 6. V hibernaci může mít kdokoliv neomezený počet hrdinů.
 7. V hibernaci hrdina nestárne, probouzí se se stejným stářím, s jakým byl uložen.
 8. V hibernaci neumírají hrdinové na stáří.
 9. Hrdinu nelze vrátit do hibernace nebo ho tam jakkoliv uložit. Do hibernace se uloží hrdinové pouze automaticky během restartu věku.
 10. Pro zjednodušení výpočtu spokojenosti obyvatel s planetou byl odebrán vliv oběžné dráhy planety, který, ačkoliv byl logický, zbytečně překombinovával výpočet a činil ho tak nepřehledný. Nyní je spokojenost s planetou závislá pouze na typu planety a typu hvězdy.
 11. Vzhledem k tomu, že po zavedení bodu 10 bude více planet vyhovovat spokojenosti rasy, tak byla upravena i maximální spokojenost s hvězdou na 100%. Dřívější maximální spokojenost s hvězdou 120% (po kombinaci se spokojeností planety i podle oběžné dráhy až 126%) byla zavedena z důvodu nedostatku vyhovujících planet a omezení na 100% jen odstraní nelogičnost systému.
 12. Nově registrovaný vládce dostává nyní jako bonus jednu malou sadu hrdinů do začátku a doufám, že mu to pomůže k lepšímu startu a nebude z toho spíše zmatený. S těmito hrdiny může  téměř libovolně nakládat - jediné omezení je, že nejdou prodat v aukci ani poptávce. Restartem věku se ruší i toto omezení.
  Počáteční sada: Navigátor, Obránce, Dobyvatel, Záškodník, Zvěd, Maršál, Lovec
TOPlist