Změny pro 77. věk

Změny pouze pro 77. věk

 1. Pro 77. věk se nastavují politiky tak, že v nadaci mohou být nejvýše dvě sdružení o nejvýše pěti členech, imperátor může mít tři podřízené guvernéry a ti mohou mít opět po třech guvernérech bez dalších podřízených imperátorů.
 2. Chráněný sektor bude jeden v centru galaxie.

Trvalé změny platné až do odvolání

 1. Úpravy pro částečné navrácení funkce prvním rasám
  • Akademie + Univerzita: Zvýšena výtěžnost VB z 24 na 29
  • Hackovací modul: Zvýšena spotřeba energie z 41 na 49
  • Fúzní elektrárna: Produkce Nq snížena z 4 na 2
  • Těžební devastátor: Snížena produkce Nq z 330 na 280
  • Kolektor: Snížena produkce Nq z 340 na 290
 2. Zobrazení času by nyní mělo být vždy v času serveru.
  Čas v NaR klientovi se nyní synchronizuje se serverem častěji než jen při startu hry.
 3. Doplněno logování historických dat - v budoucnosti bude využito pro tvorbu grafů (majetek vládce, síla planety, ceny zboží).
 4. Bylo odstraněno hlášení o darovaných jednotkách katamaků a hlídek za každý zbrojení.
 5. V aukcích planet se v seznamu zobrazují souřadnice zeleně či červeně dle toho, zda jsou v chráněném či bojovém sektoru. V detailu planety je doplněn název sektoru (opět barevně).
 6. Nastavení přehledu válek
  • V seznamu válek se ve sloupci Konec v případě aktivních válek zobrazuje šedý čas poslední bitvy (pokud ještě nebyla bitva, pak zůstává text "aktivní").
  • V možnosti řazení lze nyní řadit i podle času poslední bitvy.
  • Filtr válek byl rozdělen na 3 části a tedy lze vybrat současně jeden až tři filtry, přičemž při výběru více filtrů současně platí mezi nimi vztah "a současně platí".
  • V detailu války byly přidány tlačítka na další a předchozí válku a jde tak procházet války bez nutnosti přepínání se do seznamu válek.
TOPlist