Změny v opatrování

Zkrácení nároku na vyjímku z AM

Pro neaktivní nebo nové účty byl zkrácen nárok na vyjímku z antimulti systému a to na maximálně 2 dny. Dříve byl tento limit nastaven na celkem 5 dní. Toto omezení nároku se týká jak žádostí o opatrování (platí pro opatrovatele i opatrovaného) tak i ostatních žádostí v AM jako je vyjímka na PC.

Nárok na vyjímku se nadále řídí aktivitou vládce a pravidly v antimulti systému.

Shrnutí nároku

  • Aktivní vládce má nárok na 10 dní vyjímky za posledních 60 dní.
  • Aktivní vládce s klubem plus má nárok na 10 dní vyjímky za posledních 50 dní.
  • Neaktivní vládce má nárok na 2 dny vyjímky za posledních 60 dní.
  • Aktivní vládce je ten, který má aktivitu za posledních 30 dní alespoň 180 minut a současně také za posledních 7 dní aktivitu alespoň 60 minut. Neaktivní vládce je ten, kdo tuto aktivitu nemá.

Opatrování jako multilogin

Někteří vládci si pletou možnost opatrování s povolením multiloginu a to především při startu věku. Aby nebylo nutné opatrování v ochraně úplně zakázat, bylo zavedeno omezení počtu dní pro opatrování (viz výše) a dále se zavádí nové pravidlo, kde se za uvedených podmínek bude opatrování považovat za multilogin.

Bude-li shledáno, že se při startu věku registroval nový vládce nebo se přihlásil neaktivní vládce do věku a hned si zažádal o opatrování a po skončení opatrování předal svůj majetek svému opatrovateli a svoji aktivitu pak ukončil, bude na toto počínání nahlíženo jako na multilogin a to jak v případě opatrovaného tak opatrovatele.

Uvedené pravidlo je modelovým příkladem, který se nebude posuzovat doslova ale je možné ho posuzovat v podstatně širším měřítku. Tím je myšleno, například to, že po skončení opatrování nemusí opatrovaný předat svůj majetek svému opatrovateli, ale může tak činit třeba již během opatrování přes obchod nebo po skončení opatrování předá majetek jinému vládci více či méně spřátelenému svému opatrovateli. Dále také skončení aktivity opatrovaného po konci ochrany nemusí být úplné ale stačí výrazné snížení aktivity.

Jako multilogin se v těchto případech budou uvažovat oba dva zúčastněné účty (opatrovatel i opatrovaný) a dále se do multiloginu může zahrnou i další vládce (třetí, čtvrtý,...), pokud z tohoto jednání bude mít přímý prospěch.

Výše trestu za porušení pravidel antimulti bude vycházet z vlastnictví multiloginu a výše tímto získaných výhod zúčastněných stran.

TOPlist