Přehlednost textu

Myslím, že by bylo fajn a přehlednější, kdyby v textech byly vizuálně odděleny věci na které se text odkazuje od samotného textu.
Uvedu příklad:

Zavedení sledování aktivity
Toto sice není přímo AM nástroj, ale nakonec může být užitečný i v AM. Jde o to, že každému vládci by se počítal čas aktivně strávený na NaR. V menu info by pak každý mohl vidět, kolik času strávil aktivně ve hře celkem a za poslední období. V menu hledej by se dalo řadit od "nejvíce závislých" po neaktivní, ale hodnotu doby aktivity bych nechal skrytou. V prověření vládce by se pak tato hodnota zobrazovala pouze mentorům a adminům, přičemž znalost aktivity vládce by mohla být užitečná při rozhodování (schvalování kandidátky na mentora).

Myslím, že by bylo přehlednější, kdyby text vypadal např. takto:

Zavedení sledování aktivity
Toto sice není přímo AM nástroj, ale nakonec může být užitečný i v AM. Jde o to, že každému vládci by se počítal čas aktivně strávený na NaR. V menu "Info" by pak každý mohl vidět, kolik času strávil aktivně ve hře celkem a za poslední období. V menu "Hledej" by se dalo řadit od "nejvíce závislých" po neaktivní, ale hodnotu doby aktivity bych nechal skrytou. V prověření vládce by se pak tato hodnota zobrazovala pouze mentorům a adminům, přičemž znalost aktivity vládce by mohla být užitečná při rozhodování (schvalování kandidátky na mentora).

Comments

Cole's picture

Ano, to by mohlo, jen s tím tmavým designem se to hůře styluje. Ještě mě tu chybí více stylů pro pro různý věci, ale to se ještě doladí. Nicméně budu pamatovat i na tvůj návrh a vytvořím styl pro název oblasti ve hře.

TOPlist